,,WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ, POLSKIE GO WYDAŁO PLEMIĘ''::NASZE PRIORYTETY: * DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE * SZKOŁA WSPÓŁPRACY - OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA * RODZICE SĄ Z NAMI, BLIŻEJ ŚRODOWISKA LOKALNEGO - SZKOŁA OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE ROZWOJU KULTURY, SPORTU I REKREACJI * CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ UCZNIA - MIKOŁAJ KOPERNIK NASZ PATRON – BADAMY I POZNAJEMY * SZKOŁA UCZĄCA SIĘ, ROZWÓJ UCZNIA - UCZYMY SIĘ AKTYWNIE PRZEZ DZIAŁANIA * KULTURA ORGANIZACJI - PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

O nas - Szkoła Podstawowa

O nas, czyli o naszej szkole.      

          Nasza szkoła jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Malechowo.  Znajduje się w centrum wsi Ostrowiec, w budynku Zespołu Szkół im Mikołaja Kopernika.  Atutem szkoły jest jej  lokalizacja -  dookoła mamy sprzyjające  nauce środowisko naturalne: las, łąka, jezioro.  Budynek szkoły wyróżnia się estetyką,  szkoła jest po termomodernizacji,  przyciąga uwagę każdego przechodnia. Dysponujemy dobrą bazą lokalową; przestronnymi izbami lekcyjnymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny, komputery z dostępem do internetu, projektory, tablicę interaktywną. Posiadamy harcówkę, bibliotekę, pracownię komputerową, świetlicę szkolną, stołówkę, nowocześnie wyposażoną kuchnię, mini obserwatorium wyposażone w teleskopy, przyrządy obserwacyjne. Mamy do dyspozycji: boiska, salę gimnastyczną, „Radosną szkołę”,  gabinet terapii logopedycznej, gabinet profilaktyki zdrowotnej.

Wizją szkoły jest przygotowanie absolwenta otwartego na świat, komunikatywnego, twórczego, krytycznego, dobrze współpracującego w zespole, bezpiecznie  poruszającego się w świecie multimedialnym, szanującego drugiego człowieka, przestrzegającego systemu wartości. Szkoła posiada tytuł „Szkoły Uczącej się”. Tutaj uczą się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Mamy jasny cel i kierunek pracy - „ Po wspólną jakość”. Jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę, opartej na wzajemnej komunikacji, dialogu rodziców, środowiska lokalnego, uczniów i nauczycieli w działaniu dla dobra wspólnego.  Budujemy atmosferę uczenia. Stosujemy ocenianie  kształtujące sprzyjające umiejętności świadomego uczenia się. Promujemy wartość uczenia się przez całe życie. Dbamy o całościowy rozwój ucznia.  Bazujemy na wspólnie wypracowanych  nowatorskich, innowacyjnych  rozwiązaniach: szkoła bez dzwonków na przerwę, aktywne przerwy, „ drzwi otwarte”,  spacery obserwacyjne, audycje umuzykalniające, warsztaty wokalno - instrumentalne, cyrkowe, taneczne, astronomiczne, literackie, matematyczne, językowe, dekoratorskie, gry logicznego myślenia – warcaby, szachy. Tworzymy przestrzeń i okazje do podejmowania działań o charakterze badawczym, prowadzimy obserwacje, doświadczenia, eksperymenty w kierunku poznawania i odkrywania świata Mikołaja Kopernika -  Patrona naszej placówki. Dbamy o rozwój kreatywności i samorządności uczniów poprzez ich włączanie w działalność w organizacjach szkolnych: SU, ZHP, UKS.  Promujemy zdrowy styl życia dbając o bezpieczeństwo, rozwój kultury, sportu i rekreacji.  Zapraszamy rodziców, nasze środowisko lokalne  do współdziałania, wspólnego spędzania czasu poprzez warsztaty muzyczne - „ Na ludową nutę”, sport i  rekreację, turystykę pieszą i rowerową, wydarzenia kulturalne.  O dobry klimat pracy dba profesjonalna kadra pedagogiczna otwarta na nowe wyzwania współczesnego świata, wzajemnie ucząca się, doskonaląca,  odpowiadająca na potrzeby uczniów, rodziców, środowiska lokalnego.