Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu

,,WSTRZYMAŁ SŁOŃCE RUSZYŁ ZIEMIĘ, POLSKIE GO WYDAŁO PLEMIĘ''::NASZE PRIORYTETY: * DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE * SZKOŁA WSPÓŁPRACY - OD PRZEDSZKOLAKA DO UCZNIA * RODZICE SĄ Z NAMI, BLIŻEJ ŚRODOWISKA LOKALNEGO - SZKOŁA OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE ROZWOJU KULTURY, SPORTU I REKREACJI * CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ UCZNIA - MIKOŁAJ KOPERNIK NASZ PATRON – BADAMY I POZNAJEMY * SZKOŁA UCZĄCA SIĘ, ROZWÓJ UCZNIA - UCZYMY SIĘ AKTYWNIE PRZEZ DZIAŁANIA * KULTURA ORGANIZACJI - PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MALECHOWO

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 154 ust. 3  ustawy – Prawo oświatowe, Wójt Gminy Malechowo

1.Podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności. Harmonogram dostępny jest w załącznikach nr 1 i 2 dostępnych pod adresem:http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=358691

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego określa art.131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

Kryteria naboru do przedszkola:

http://ug.malechowo.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=304721

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie do 28 lutego 2020r. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice muszą również pamiętać o dostarczeniu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w wymaganym terminie.

 

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Jeżeli nie zostało dostarczone oświadczenie potwierdzenia przez rodzica woli uczęszczania dziecka do danego przedszkola przyznane miejsce zostaje uznane za zwolnione.